DiaRT One-Step RT-PCR Kit

Kód: NAA0100
RNS vírusok kimutatása aspecifikus egylépéses reverz transzkripció - real-time PCR módszerrel
DiaRT One-Step RT-PCR Kit

Kiszerelés: 

NAA0100L 50 reakció 
NAA0100C 100 reakció 

ALKALMAZÁS

A DiaRT One Step RT - PCR kit egészségügyi minták esetén egy adott vírus jelenlétének ellenőrzésére szolgál. A felhasználó biztosítja az általa kimutatni kívánt vírusra jellemző genetikai szegmens amplifikációjához szükséges specifikus primereket és fluoreszcensen jelölt próbát. A DiaRT One Step RT -PCR kit minden szükséges komponenst tartalmaz a sikeres reverz transzkripció és azt követően a sikeres real-time PCR reakció kivitelezéséhez. A felhasználó a saját specifikus primerei és próbája igényeinek megfelelően optimalizálhatja a reakciót, amely folyamat elősegítésére a kit részeként - szükséges mennyiségben a reakcióelegyhez adható - MgCl2 oldat is a rendelkezésére áll. 

AZ ALKALMAZÁS ELVE

A reverz transzkripció RNS-kód alapján reverz transzkriptáz enzim segítségével történő DNS- másolat készítése, amely folyamat természetes körülmények között a Retrovírusokra jellemző. A RT-PCR - reverse transcription polymerase chain reaction - a ribonukleinsavak, így pl. a virális (kromoszóma, genofor) genetikai állomány specifikus megsokszorozására (amplifikációjára) alkalmas enzimatikus eljárás. Gyakorlati tekintetben az in-vitro reverz-transzkripció és az azt követő replikáció ciklusosan ismételt folyamata, amelynek eredményeként a templátként szolgáló RNS először egyszálú cDNS-é íródik át, majd ezt követően ciklusonként megduplázódik. A PCR folyamat mindkét lépése meghatározott hőmérsékleten történik. Első lépés a DNS kezdeti denaturálása, a második lépés a primerek által irányított amplifikáció. Az irányított amplifikáció a denaturation-annealing-elongation szakaszok ciklikus ismétlődése. A PCR ciklusok terméke a megsokszorozott DNS. A PCR reakciót a felhasználó által biztosított specifikus primer-robe oligonukleotid párok irányítják.