DiaTaq Kit

Kód: NAA0200
Aspecifikus amplifikáció PCR vagy real-time PCR módszerrel
DiaTaq Kit

ALKALMAZÁS

A DiaTaq kit  aspecifikus  reagens  készlet,  amely  amplifikációs  eljárás  (PCR, real-time PCR) kivitelezésére szolgál. A felhasználó biztosítja az általa kimutatni kívánt genetikai  szegmens amplifikációjához  szükséges  specifikus  primereket (és  fluoreszcensen  jelölt  próbát real-time  PCR  reakció  esetén). A  DiaTaq kit minden szükséges komponenst tartalmaz a sikeres amplifikáció kivitelezéséhez. A  felhasználó  a  saját  specifikus  primerei  és  próbája  igényeinek  megfelelően optimalizálhatja  a  reakciót,  amely  folyamat  elősegítésére  a  kit  részeként -szükséges  mennyiségben  a  reakcióelegyhez  adható  -  MgCl2  oldat  is  a rendelkezésére  áll.  Az  amplifikáció  templátjaként  DNS  vagy  cDNS  egyaránt alkalmazható.

AZ ALKALMAZÁS ELVE

A  PCR  folyamat  mindkét  lépése  meghatározott  hőmérsékleten  történik.  Első lépés a DNS  kezdeti  denaturálása,  a második lépés a primerek által  irányított amplifikáció.  Az  irányított  amplifikáció  a  denaturation-annealing-elongation szakaszok  ciklikus ismétlődése.  A  PCR  ciklusok  terméke  a  megsokszorozott DNS.  A  PCR  reakciót  a  felhasználó  által  biztosított  specifikus  primer-probe oligonukleotid párok irányítják.