Dia-D-Dimer

Kód: 32120
3 x 12 ml R1 puffer; 3 x 4 ml R2 latex reagens
Dia-D-Dimer
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A plazma alvadása során trombin hatására a fibrinogén oldható fibrinné alakul, melyet aXIIIa faktor keresztköt. A keresztkötött fibrin plazminnal való hasítása során végsõ degradációs termékként D-dimer szabadul fel. A vérben az emelkedett D-dimer koncentráció jellemzõen trombotikus megbetegedésekben és mikrotrombotikus esetekben (pl. disszemináltintravaszkuláris koaguláció, DIC) mutatható ki. A D-dimer meghatározást elsõsorban a mélyvénás trombózis és a tüdõembólia kizárására használják.
 
 
MÓDSZER
 
Immunturbidimetriás teszt
 
 
MÉRÉSI ELV
 
A mérés latex- agglutináción alapszik, mely során a latex szuszpenzió turbiditásának változását követjük fotometriás módszerrel. A D-dimer specifikusmonoklonális ellenanyaggal borított latex szemcse szuszpenziót az antigént tartalmazó plazmához adjuk. Az antigén-ellenanyag reakció a latex szemcsék agglutinációjához vezet, mely a reakcióközeg turbiditásának növekedését eredményezi. A mérés fix ideje alatt bekövetkezõ turbiditás változás arányos az optikai denzitás változásával, mely fotometria útján mérhetõ. Az optikai denzitás változásából a mintában jelen lévõ D-dimer szintje meghatározható.